Christelijke Kunst Kopen gaat er zeer waarschijnlijk mee stoppen wegens gebrek aan tijd.